Wat we doen

RSQ-BEHANDELING

RSQ-BEHANDELING

De RSQ (uitgesproken als het Engelse ‘rescue’) is een elektronisch stimulatieapparaat dat met verschillende elektrische stroomvormen het menselijke neuromusculaire systeem prikkelt. In combinatie met bewegingstherapie zorgt dit ervoor dat spieren weer op de juiste wijze kunnen aan- en ontspannen. De RSQ wordt vooral in de (top)sport veelvuldig gebruikt, maar ook niet-sporters hebben baat bij dit innovatieve apparaat. Er zijn maar een paar praktijken die de RSQ kunnen toepassen, waaronder Fysiotherapie Van Hattem.

Bij welke klachten

Spierklachten, herstel na operatie of blessure.


Vergoedingen
Fysiotherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij contractuele afspraken gemaakt waardoor we een groot aantal behandelingen rechtstreeks aan hen kunnen declareren. In je polisvoorwaarden kun je checken welke behandelingen de basisverzekering of de aanvullende verzekering vergoed. Als je er niet uitkomt, helpen we je graag. We beschikken over een systeem waarbij we snel boven water krijgen wat je vergoed krijgt, zodat daarover geen onduidelijkheid bestaat.

© 2020 - Fysiotherapie van Hattem