(Kinder)Manueel-, Fysio- en Handtherapeut, Dry Needling

Isabel Boerrigter


CONTACT INFO
Specialisatie: (Kinder)Manueel-, Fysio- en Handtherapeut, Dry Needling

BIG 9048855404

Sinds mijn Cum Laude afstuderen in 1998 aan de Hogeschool van Utrecht, ben ik werkzaam als fysiotherapeute en sinds 2004 ook als manueel therapeute (afgestudeerd aan de SOMT te Amersfoort). In 2010 heb ik daaraan mijn Masters Manuele Therapie toegevoegd (eveneens aan de SOMT te Amersfoort). Inmiddels heb ik mijn kennis met meerdere specialisaties uitgebreid met Handtherapie, KISS (Manuele therapie bij zuigelingen en kinderen), Diabetes Mellitus en Dry Needling. Binnen de KISS therapie behandel ik als manueel therapeute samen met kinderfysiotherapeuten zuigelingen met functieproblemen hoog in de nek.

Ik ben altijd leergierig en op zoek naar kennis/kunde en wil graag op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen mijn specialismes. Dat is ook een van de redenen waarom ik mij regelmatig vakinhoudelijk bijschool door het volgen van cursussen. Ik ben ervan overtuigd dat het “up to date” houden van mijn kennis bijdraagt aan goede behandelresultaten. De afgelopen 20 jaar ben ik eigenaar geweest van 2 praktijken in Utrecht. Het ondernemen geeft positieve adrenaline maar gaat enigszins ten koste van het directe patiënten contact. Daarom heb ik recentelijk besloten om mij vanaf juni 2022 aan het deskundige team van Fysiotherapie van Hattem te voegen. Hier kan ik mijn passie voor het vak en mijn nummer 1 prioriteit, therapeute zijn, ten volle in de praktijk brengen. Ik ben een therapeute die “mijn patiënten” altijd op nummer 1 heeft staan en die met volle overtuiging haar werk uitvoert met als doel een optimaal resultaat met de cliënten te behalen.


© 2020 - Fysiotherapie van Hattem