Fysio- & Manueel therapeut

Ilja Admiraal-Jongejan


CONTACT INFO
Fysio- en manueel therapeut

Ik ben Ilja Admiraal-Jongejan. Als fysiotherapeut heb bijna 20 jaar ervaring. Na het behalen van mijn HBO fysiotherapie ben ik mijn gaan specialiseren als manueel therapeut aan het SOMT. Dit geeft een verdieping van de behandeling waarbij er gerichtere en effectievere behandeling plaats vindt. Manueel therapie stelt mij in staat om op gewricht niveau stoornissen op te heffen.

Mijn interesse gaat uit naar klachten en stoornissen van de wervelkolom en dan de complexe klachten en pathologieën die al langer bestaan.

Om tot een goede oplossing voor de klachten te komen probeer ik deze altijd goed in kaart te brengen om daarna uitleg en inzicht te geven in wat er aan de hand is en hoe we dat samen kunnen aanpakken om dit te verbeteren.  Het is een gezamenlijke zoektocht en een behandeling is dus altijd individueel bepaald.


© 2020 - Fysiotherapie van Hattem